Arbeidstijdenbesluit

(onderstaande tekst is een samenvatting van de wetgeving op de arbeidstijden en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend)

De nieuwe Arbeidstijdenwet maakt meer flexibiliteit mogelijk. Maar de wet geeft ook duidelijke grenzen aan. In het belang van uw veiligheid, uw gezondheid en uw welzijn.
Daarnaast is het ook de bedoeling van deze wet dat uw werkgever meer rekening gaat houden met de persoonlijke omstandigheden van zijn werknemers.
Natuurlijk kan niet aan ieders wensen worden voldaan. De werkgever moet het evenwicht zien te vinden tussen de belangen van het bedrijf en van zijn mensen.

nieuwe normen voor werk en rust

In de nieuwe Arbeidstijdenwet staat bijvoorbeeld dat u maximaal negen uur per dag mag werken en minimaal elf uur rust per etmaal. In overleg tussen werkgevers en vertegenwoordigers van de werknemers kan worden besloten om langer te werken. Langer werken mag, tot een maximum van tien uur per dag, maar nog steeds met minimaal elf uur rust.
Zonder is in principe geen werkdag. Tenzij de werknemer ermee instemd op zondag te werken en het soort werk het noodzakelijk maakt, of de bedrijfsomstandigheden het eisen. Als u op zondag werkt, moet u vier van de dertien zondagen vrij zijn.

de belangrijkste punten in de wet

 • een werkdag duurt maximaal 9 uur.
 • een werkweek duurt maximaal 45 uur. Maar omdat u in 13 weken maximaal 520 uur mag werken, komt het gemiddelde per week op 40 uur.
 • overwerken mag incidenteel. Maar u mag niet meer werken dan 11 uur per dienst, 54 uur per week of 585 uur per 13 weken. Bij het maximum aantal overwerkuren werkt u gemiddeld 45 uur per week.
 • uw dagelijkse rusttijd moet 11 uur van elke 24 uur zijn. Dus als u een dag hebt gewerkt, mag uw volgende dienst niet binnen 11 uur beginnen. Wel mag de rust een in de 67 dagen worden gekort tot 8 uur.
 • uw wekelijkse rusttijd is 36 aaneengesloten uren per wek. In een periode van 9 dagen krijgt u minimaal 60 aaneengesloten uren rust. Eens in de 5 weken mag dit worden ingekort tot 32 uur.
 • pauzes: werkt u:
  langer dan vijfenhalf uur, dan heeft u minimaal 30 aaneengesloten minuten pauze;
  langer dan acht uur, dan is de pauze minstens 45 minuten, waarvan 30 minuten aaneengesloten;
  langer dan tien uur, dan is de pauze minstens 60 minuten, waarvan 30 minuten aaneengesloten.
 • een nachtdienst noemen we al het werk tussen 24.00 uur 's nachts en 06.00 uur 's ochtends. Ook een dienst die om 05.45 's ochtends begint, valt hieronder.

  De Arbeidstijden wet kent twee mogelijkheden. In principe geldt voor iedereen de standaardregeling. (zoals hierboven beschreven)
  Maar als de werkgever en de werknemersvertegenwoordiging bereid zijn van die regelingen af te wijken, door akkoord te gaan met langere werktijden, dan geldt de overlegregeling. Die biedt wat ruimere grenzen.

  In principe geldt de wet vanaf 1 januari 1996 voor iedereen in Nederland die voor een werkgever werkt, maar geen CAO heeft. Zowel in bedrijven als bij de overheid. Hebt u wel een CAO, dan gaat de wet voor u in zodra uw huidige CAO afloopt. De nieuwe wet gaat uiterlijk in op 1 januari 1997. De enige uitzondering is de sector vervoer: daarvoor gelden de oude regels nog drie jaar.

  en als uw werkgever zich niet aan de nieuwe wet houdt?

  Als uw werkgever zich niet aan de nieuwe wet houdt, hoeft u zich daar niet bij neer te leggen.
  Allereerst is het zaak dat u en uw collega's zelf opletten of de Arbeidstijdenwet wordt nageleefd. Bent u van mening dat die wordt overtreden, dan kunt u overleg plegen met uw vakbond, de OR of de personeelsvertegenwoordiging. Mocht overleg met de werkgever tot niets leiden, dan kan de zaak aan de rechter worden voorgelegd.
  Ook de Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert de naleving van de Arbeidstijdenwet.
  Eventueel voor meer informatie kunt u terecht bij uw arbodienst of het ministerie van SoZaWe.


  [bron: "Andere tijden. Andere arbeidstijdenwet", Ministerie van SoZaWe, 1996]

  Terug naar Index-pagina